Намерено е и следващо издание 
с втора и трета част. 
То скоро ще бъде сканирано и
добавено.
 
 

Ще се радвам ако получа отзиви за страницата.

e-mail: miladinova@yahoo.com

23250

 

This page in English 


ИСТОРИЧЕСКИ АЛБУМ НА ГРАД СТРУГА

Издаден 1930г., в град София
Събрал, обработил и издал:
Иван Ан. Миладинов

Предлагаме Ви сканирана тази книга. Целта ни е  тези документи да  достигат до Вас в неподправен вид. 
За удобство текстът е разделен на следните части: 
1. Увод, песни и стихотворения за Македония. 
страници: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
2. Снимки на граждани на Струга: 
страници: 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
3. Изгледи от Сруга: 
16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25, 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32
4. Бележки за будители и революционери от Струга, дейци на ВМОРО: 
33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41, 59 , 60
5. Спомени за битки край Струга: 
41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47
6. За Стружкото културно-просветно дружество ''Бр. Миладинови'' - гр. София и снимки на погребения на революционери: 
47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54
7. Първи юбилей на Бр. Миладинови и родословно дърво: 54 , 55 , 56 , 57 , 58
Първа допълнителна част: (59 , 60)
1. Боеве край Струга 1915г.:
61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72  73 , 74
2. Спомоществуватели , отзиви за Албума и заключение: 77, 78 , 79 , 80 , 81 , 82
3. Карта на гр.Струга: 83